Link który chcesz skrócić.
Skrócony adres.
  1. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skracane przez serwis adresy URL, a zwłaszcza za treści na nich zawarte.
  2. Zakazuje się skracania linków prowadzących do treści niezgodnych z polskim prawem.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnych skrótów czy całego serwisu w dowolnym momencie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu.
  4. Administrator nie gwarantuje poprawności działania serwisu ani jego dostępności.